ANBI

Deze pagina bevat de gegevens voor de ANBI-status van de loge
RSIN: 816600387
KvK-nummer: 40516743

Doelstelling

De Loge stelt zich ten doel de beoefening van de vrijmetselarij, met inachtneming van de regels en gebruiken als omschreven in artikel 2 van de statuten van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, gevestigd te ‘s-Gravenhage

Het actuele beleidsplan kunt u vinden op de Ordewebsite.

Bestuur

Samenstelling van het dagelijks bestuur
Voorzitter: A van Onna
Secretaris: B. Wijburg
Penningmeester: B. Hendrix

2020 Loge Opgang Hilversum – Publicatieplicht Vrijmetselaarsloges